Vận hành chương trình tiếp nhận lao động ngành xây dựng người nước ngoài

Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo nguồn nhân lực trong nước nhằm đáp ứng một cách phù hợp với nhu cầu xây dựng chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho kỳ Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo năm 2020. Trên cơ sở đó, như một biện pháp cấp bách và kịp thời, với mục đích thực hiện một cách hiệu quả nhất, các thực tập kỹ năng sau khi đã hoàn thành chương trình thực tập kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, sẽ được tiếp nhận quay trở lại với tư cách là lao động ngành xây dựng nước ngoài.

Thông báo về Dự án chấp nhận Lao động ngành xây dựng người nước ngoài (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch)
http://www.mlit.go.jp/common/001051429.pdf

Thực tập sinh đã về nước sau khi hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng, có thể quay trở lại Nhật Bản một lần nữa 「để có thể làm việc trong lĩnh vực xây dựng theo hợp đồng lao động 2 hoặc 3 năm với tư cách lưu trú hoạt động đặc định. 」

Hướng dẫn về Dự án chấp nhận Lao động ngành xây dựng người nước ngoài (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch)
http://www.mlit.go.jp/common/001132946.pdf

Các biện pháp khẩn cấp liên quan đến việc sử dụng nguồn nhân lực nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000084.html

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 • Hỗ trợ lấy tư cách lưu trú
 • Tư vấn dành cho các công ty tiếp nhận
 • Hỗ trợ cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng
 • Hỗ trợ kế hoạch nghề nghiệp
 • Đào tạo tiếng Nhật chuyên môn kỹ thuật
 • Hỗ trợ và hướng dẫn cuộc sống, sinh hoạt
 • Tiến hành tổ chức các sự kiện
 • Hỗ trợ trong việc thi lấy chứng chỉ tiếng Nhật
 • Tổ chức các buổi giao lưu đa văn hóa
 • Đào tạo kỹ năng tiếng Nhật thực dụng

 

Các giấy chứng nhận

Hoạt động giới thiệu việc làm liên quan đến tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng

Giấy chứng nhận cho phép tiếp nhận lao động ngành xây dựng người nước ngoài  –  Giấy chứng nhận đặc định dành cho đoàn thể giám sát  –  A2700044

 

Thông báo đặc biệt về hoạt động giới thiệu việc làm miễn phí

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi     Cục Lao động Hiroshima         Số 34 - Đặc biệt - 001111

Giấy phép đoàn thể giám sát   Hoạt động quản lý giám sát   Giấy phép số 1709000861

 

NGHIỆP ĐOÀN UNIVERSAL TRADE      VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM MIỄN PHÍ
3-30-4 Nagatsuka Asaminami-ku Hiroshima
Japan 731-0135
TEL 081-82-237-7680
FAX 081-82-238-1071