Giải đáp những thắc mắc và trả lời những vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ tiếp nhận và tuyển dụng TTSKN và kỹ sư có tay nghề người nước ngoài .

※chú ý: không sử dụng được chữ katakana thường
※Nhất thiết phải điền thông tin vào các mục có dấu (*)

TEL 082-237-7680

FAX 082-555-6110

E-mail info@universal-trade.or.jp

  ục đích cần liên hệ

  Chọn mục thích hợp

  *Nộ dung liện hệ

  Tên công ty ( cần thiết )

  Email ( cần thiết )

  Tên bộ phận

  Chức vụ

  *Số bưu điện

  *Dịa chỉ 1 Hãy chọn vùng

  *Địa chỉ 2

  *TEL

  FAX

  *Nộ dung liện hệ

  ※Các thông tin cá nhân trên sẽ chỉ được dùng trong quá trình giới thiệu việc làm và giới thiệu nhân sự.