NHỮNG ƯU ĐIỂM KHI TIẾP NHẬN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG NƯỚC NGOÀI

VỀ CHẾ ĐỘ TIẾP NHẬN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG NƯỚC NGOÀI

Chế độ này được thực hiện dựa trên Luật đào tạo thực tập kỹ năng dành cho người nước ngoài, thông qua chương trình này nhằm mục đích cống hiến, đóng góp nguồn nhân lực quốc tế cho các công ty, xí nghiệp của Nhật Bản. Và cũng bằng chương trình đào tạo các kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật…cho người nước ngoài để qua đó kỹ thuật, công nghệ sẽ được chuyển giao đến đất nước của họ.

【 ĐÂY LÀ CƠ CẤU CỦA CHẾ ĐỘ TIẾP NHẬN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG ⇒ 】

Có những điều kiện được qui định trong việc tiếp nhận, ví dụ, những ngành nghề, công việc phải nằm trong danh sách thuộc đối tượng được qui định để thực tập kỹ năng, các công việc để thực tập sinh tiếp thu, học hỏi được các kỹ năng, kỹ thuật không phải là những ( công việc đơn giản ) được lặp đi, lặp lại mỗi ngày với cùng một loại công việc, hay những điều kiện khác như tùy vào qui mô, số lượng công nhân viên của công ty đó thì số lượng thực tập sinh được tiếp nhận cũng thay đổi. Ngoài ra, những điều kiện cần thiết khác như công ty phải chuẩn bị ( phòng ốc, nhà cửa, trang thiết bị…) thiết yếu để đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt của thực tập sinh sau khi họ đến Nhật.

Về thời gian lưu trú, sẽ được thực hiện theo trình tự sau: Tổng thời gian tối đa là 5 năm và được tính như sau, Thực tập kỹ năng số 1 với thời gian 1 năm, Thực tập kỹ năng số 2 với thời gian 2 năm, Thực tập kỹ năng số 3 với thời gian 2 năm. (Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

1. Tuyển Dụng

Nghiệp đoàn chúng tôi chỉ giải quyết đơn đăng ký tuyển dụng, tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng từ các công ty thành viên của nghiệp đoàn Universal Trade ( sau đây gọi là, công ty trực thuộc ) dựa trên chế độ tiếp nhận thực tập kỹ năng người nước ngoài.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chấp nhận giải quyết nếu đơn đăng ký vi phạm luật pháp, quy định không phù hợp so với các điều kiện thông thường như điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, giờ làm việc, v.v…
Đơn đăng ký tuyển dụng phải được người phụ trách hoặc người đại diện của quí công ty trực tiếp mang tới văn phòng chúng tôi cùng với phiếu yêu cầu tuyển dụng và các giấy tờ cần thiết khác. Trường hợp quí vị không thể mang tới trực tiếp được, thì quí vị có thể gửi kèm theo với đơn đăng ký các loại giấy tờ ghi rõ nội dung như điều kiện lao động, thời gian làm việc, chế độ tiền lương hay nội dung công việc…bằng fax hoặc e-mail.


2. Tìm Việc Làm

Nghiệp đoàn chúng tôi sẽ giải quyết đơn xin việc làm liên quan đến chương trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng dựa trên chế độ tiếp nhận thực tập kỹ năng người nước ngoài.
Trường hợp người tìm việc đang ở Việt Nam, có thể đăng ký bằng cách gửi mẫu đơn xin việc, các giấy tờ cần thiết khác qua email, fax, qua bưu điện hoặc thông qua cơ quan phái cử đang giao dịch với nghiệp đoàn là công ty TRAMINCO hay EMICO.
Đơn đăng ký tuyển dụng phải được người phụ trách hoặc người đại diện của quí công ty trực tiếp mang tới văn phòng chúng tôi cùng với phiếu yêu cầu tuyển dụng và các giấy tờ cần thiết khác. Trường hợp quí vị không thể mang tới trực tiếp được, thì quí vị có thể gửi kèm theo với đơn đăng ký các loại giấy tờ ghi rõ nội dung như điều kiện lao động, thời gian làm việc, chế độ tiền lương hay nội dung công việc…bằng fax hoặc e-mail.


3. Giới Thiệu Việc Làm

Trong phạm vi chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài, trên tinh thần tự do chọn lựa ngành nghề đã được qui định tại điều 2 về luật ổn định việc làm, chúng tôi sẽ tích cực tối đa hỗ trợ đối với người xin việc để họ có thể nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân.
Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực tích cực tìm, tuyển người xin việc phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của những đơn vị cần tuyển người.
Nếu người xin việc đang ở Việt Nam chúng tôi sẽ gửi email kèm theo các điều kiện tương ứng với nguyện vọng của người xin việc như các điều kiện tuyển dụng, thời gian làm việc, chế độ tiền lương, nội dung công việc hay những vấn đề khác đến người xin việc thông qua công ty TRAMINCO hoặc EMICO. Trường hợp người xin việc đang ở trong nước Nhật thì chúng tôi sẽ gửi trực tiếp những thông tin trên đến bạn.
Trường hợp người xin việc đang có mặt tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ liên lạc với công ty TRAMINCO hoặc EMICO, kết hợp cùng với đơn vị có nhu cầu tuyển người tiến hành xét duyệt hồ sơ, thông tin của người xin việc và tiến hành phỏng vấn tại văn phòng nghiệp đoàn. Dựa trên chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài, nếu người xin việc đang có mặt tại Nhật Bản, nghiệp đoàn chúng tôi sẽ gửi và mang thư giới thiệu đến cho đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
Chúng tôi có trách nhiệm giới thiệu và giải quyết khi nhận được đơn xin việc, đơn đăng ký tuyển dụng.
Trên cương vị trung lập đối với các vấn đề về tranh chấp lao động, chúng tôi sẽ không tiến hành việc giới thiệu việc làm cho các đơn vị tuyển dụng nào đang trong tình trạng đóng cửa, đình công tập thể.


4. Những Hoạt Động Khác

Chúng tôi sẽ cùng với cơ quan ổn định việc làm nhanh chóng xử lý, giải quyết các vấn đề có liện quan đến chương trình giới thiệu việc làm của các đơn vị khác hay các phát sinh khiếu nại từ những người xin việc trong chương trình này.
Nếu đơn vị tuyển dụng hay người xin việc đã ký kết hợp đồng lao động rồi thì phải thông báo điều đó cho chúng tôi được biết. Ngoài ra, mặc dù hai bên đã được giới thiệu nhưng lại không tiến hành việc ký kết hợp đồng lao động thì cũng phải báo cáo cho chúng tôi.
Những thông tin liên quan đến đơn vị tuyển dụng, người xin việc chúng tôi nắm được thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng một cách đúng đắn, hợp pháp theo qui định về xử lý thông tin cá nhân.
Chúng tôi không đối xử, phân biệt với những lý do như thành viên của tổ chức công đoàn, nghề nghiệp trước đây, địa vị, thân phận xã hội, giới tính, tín ngưỡng tôn giáo, quốc tịch hay nguồn gốc gia đình trong việc thực hiện nghiệp vụ chỉ đạo, hướng dẫn, phỏng vấn, hay xử lý đơn xin việc, đơn tuyển dụng đối với đơn vị tuyển dụng và người xin việc.
Ngành nghề chúng tôi có thể giải quyết, xử lý chỉ giới hạn trong phạm vi chương trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng dựa trên chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài.
Tất cả quy định liên quan đến các hoạt động giao dịch của nghiệp đoàn chúng tôi đã được mô tả trên đây, chúng tôi chỉ hoạt động dựa trên cơ sở của các luật định có liên quan đến luật ổn định việc làm. Nếu quí vị có bất kỳ điều gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi để biết thêm chi tiết.


( Cơ quan kiểm tra các thủ tục, chẳng hạn như Đơn xin tiếp nhận thực tập sinh…)